BƏLƏDİYYƏLƏR

S/s

Bələdiyyələr

Üzvlər

Əhatə etdiyi

ərazi vahidləri

Bələdiyyə

sədri

1.

Heydərabad

9

Heydərabad qəsəbəsi

Cəfərov Samil

2.

Qaraağac

9

Qaraağac kəndi

Rzayev Fərhad

3.

Sədərək

11

Sədərək kəndi

Ələkbərov Yolçu

4.

Kərki

-

Kərki kəndi

  

5.

Dəmirçi

11

Dəmirçi kəndi

Nəcəfov Məhəmməd